Reiki bij verstandelijk gehandicapten

Mensen met een verstandelijke beperking zijn doorgaans erg gevoelig, staan erg open en krijgen erg veel prikkels binnen. Zij zijn vaak minder goed in staat, of helemaal niet in staat hun gevoelens te verwoorden en te verwerken.
De prikkels die zij binnenkrijgen ordenen zij op een andere manier. Ook kunnen ze vaak de informatie die ze binnenkrijgen niet shiften. Waar wij het vermogen hebben te filteren wat voor ons belangrijk is, komt bij hun alles binnen. Gevolg: hun hoofd en lichaam raakt overvol. Soms raakt iemand hierdoor heel erg in zichzelf gekeerd, er kunnen allerlei gedragsproblemen ontstaan, of iemand krijgt lichamelijke klachten die niet verklaarbaar zijn. Ik heb jarenlang als groepsleidster op groepen gewerkt met verschillende ontwikkelingsniveaus. Inmiddels behandel ik een aantal van hen met reiki. De insteek daarbij is divers, maar altijd met de gedachte om hun leven aangenamer te laten worden.

Doorgaans staan instellingen nog niet open voor alternatieve therapieën, vandaar dat ik rechtstreeks met ouders of wettelijk vertegenwoordigers werk. Soms nemen ouders zelf contact met me op, soms gebeurt dit vanuit de groep. Ik behandel deze cliënten op de woongroep, daar dit vaak praktischer is. Tussen de behandelingen door houd ik contact met ouders, begeleiders zowel op de woongroep als de dagbesteding, zodat mijn behandelingen zo doelgericht mogelijk kunnen zijn.

Reiki is een erg prettige manier om mee te werken, daar ik niet noodzakelijk op het lichaam hoef te behandelen, mijn handen kunnen er immers ook boven worden gehouden. Lichamelijk contact kan nl bij bepaalde trauma’s (sexueel misbruik, mishandeling etc.) juist erg vervelend en negatief voelen. Soms combineer ik reiki met shantala-massage, waar ik ook voor gecertificeerd ben. Shantala massage gebruik ik soms als start om contact te maken en / of ik sluit de reiki sessie er mee af.
Ik werk altijd vanuit mijn intuïtie. Voorts is het altijd mogelijk bij de sessie aanwezig te zijn, indien dit gewenst is.

Ethiek
Doordat reiki en shantalamassage soms vragen oproept in de richting van seksueel misbruik/ongewenste intimiteiten, en de hierboven genoemde doelgroep kwetsbaarder is, wil ik hier mijn stukje ethiek beschrijven zodat eventuele onduidelijkheden uit de weg worden genomen.

Bij het toepassen van reiki en shantalamassage zijn we bezig met de intimiteitzone (de ruimte die zich tussen lichaam en armlengte afstand bevindt). De cliënt is daardoor kwetsbaar en als hij/zij dit toelaat stelt hij/zij zich kwetsbaar op. Ik ga hier uiterst voorzichtig en respectvol mee om . Bij de behandeling bepaalt de cliënt ten allen tijde wat toelaatbaar is en wat niet, zonder zijn integriteit aan te tasten en zonder dat daarbij grenzen worden overschreden die ethisch onverantwoord zijn.

Meer weten? Bel of mail me dan gerust!