Reiki en sterven

Reiki kan bij het stervensproces een verlichtende werking hebben. Reiki zorgt ervoor dat de cliënt tijdens het ziek zijn of sterven op onbewust niveau wordt geholpen in een stuk acceptatie, wat op termijn een stuk rust geeft. Bovendien is een behandeling met reiki tijdens dit proces een unieke gebeurtenis, het 1 op 1 zijn schept een moment van rust, ruimte om over het doodgaan te praten (wat iemand soms niet met de directe familie doet), angsten bespreken……..alles is mogelijk. Het is maar net wat er gebeurt. Een sessie kan in stilte gebeuren en er kan een uur gepraat worden. Ook kan het draaien van de begrafenismuziek tijdens de sessie een stuk “leven naar de dood” zijn…….een vorm van berusting vinden in het feit dat……….
Alles is mogelijk tijdens de reiki en ik pas mijn sessies aan aan de wensen en verlangens van de cliënt. Wanneer iemand bv te horen heeft gekregen dat hij/zij niet lang meer te leven heeft, is dit een schok voor de persoon zelf, maar ook voor het gezin/familie. Ook zij worden soms betrokken in de reiki (niet tijdens de behandeling), of ik maak ruimte voor hen om te praten.

Voor mij zelf is het een zeer dankbare taak iemand zo dichtbij de dood te mogen begeleiden naar……….. Doodgaan is een onderwerp wat vaak nog taboe is, en waar veel niet-praten omheen hangt. Dit roept vragen en angsten op bij betrokkenen. Het open gooien, en het praten over alles wat mogelijk is, maakt dat iemand zijn leven stukje bij beetje verwerkt, angsten mogen er zijn en dat maakt ze beter hanteerbaar. Reiki ondersteunt hierbij.

Ik stem de frequentie van de behandelingen af op wat de wensen zijn van de cliënt en wat ik daarbij voel, naarmate iemand dichter bij het werkelijke sterven zit, is het prettig als ik iedere dag “even langskom”. Ook na het overlijden kan ik, indien gewenst, betrokken blijven bij het gezin/de familie.